Η εξέταση που πραγματοποιούν οι άνδρες στα πλαίσια της διερεύνησης της γονιμότητας είναι το σπερμοδιάγραμμα. Αποτελεί εκείνη την εξέταση που μπορεί να καθορίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Τα αποτελέσματά του:

  • Ασπερμία: δεν παρατηρείται σπερματικό υγρό μετά την εκσπερμάτιση

  • Αζωοσπερμία: δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια στο σπερματικό υγρό

  • Ολιγοσπερμία: ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλότερος από το φυσιολογικό

  • Ασθενοσπερμία: η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων είναι μειωμένη

  • Τερατοσπερμία: ένα σημαντικό ποσοστό των σπερματοζωαρίων έχουν ανώμαλη μορφή

  • Νεκροσπερμία: υπάρχουν μόνο νεκρά σπερματοζωάρια

Ανάλογα με το αίτιο που προκαλεί το πρόβλημα συστήνεται και η αντίστοιχη θεραπεία, φαρμακευτική ή χειρουργική για να βελτιωθεί η κατάσταση εφόσον είναι δυνατό.