Μικρογονιμοποίηση IMSI

Γεωργογιάννης Νικόλαος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος – Ιατρός Αναπαραγωγής

Η Μικρογονιμοποίηση IMSI διαφέρει ως προς τον τρόπο που επιλέγεται το σπερματοζωάριο σε σχέση με την ICSI που θα χρησιμοποιηθεί για την γονιμοποίηση του ωαρίου. διαφέρει ως προς τον τρόπο που επιλέγεται το σπερματοζωάριο που θα χρησιμοποιηθεί για την γονιμοποίηση του ωαρίου.

Με τη βοήθεια ενός πολύ ισχυρού φακού στο μικροσκόπιο ελέγχεται μορφολογικά λεπτομερώς το σπερματοζωάριο, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες γονιμοποίησης και να επιτευχθεί η επιθυμητή εγκυμοσύνη.

Γιατί να επιλέξουμε αυτή την τεχνική;

 Η ποιότητα του εμβρύου παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην επίτευξη όσο και την πορεία της εγκυμοσύνης. Εξαρτάται από την ποιότητα του σπερμαρτοζωαρίου και την ποιότητα του ωαρίου. Πολλά από τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια παρουσιάζουν ανωμαλίες, έτσι ενώ σχηματίζουν ένα έμβρυο, αυτό τελικά δεν καταφέρνει να εμφυτευθεί στην μήτρα και οδηγεί σε εγκυμοσύνη.

Πως εντοπίζουμε τις Ανωμαλίες στα Σπερματοζωάρια;

Ορισμένες ανωμαλίες των σπερματοζωαρίων είναι δυνατόν να αναγνωριστούν με ένα τυπικό μικροσκόπιο το οποίο προσφέρει μεγέθυνση έως 400 φορές. Το μικροσκόπιο που χρησιμοποιείται όμως για την IMSI μεγενθύνει το σπερματοζωάριο έως και 6000 φορές, με αποτέλεσμα να επιτρέπει τον εντοπισμό σχεδόν όλων των ανωμαλιών. Έτσι, ο εμβρυολόγος μπορεί να επιλέξει ένα μορφολογικά σωστό σπερματοζωάριο, το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία καλύτερης ποιότητας εμβρύου. Γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς εγκυμοσύνης.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η IMSI;

Η συγκεκριμένη τεχνική επιλέγεται όταν:

  1. Ο άνδρας έχει περάσει τα 35 έτη ηλικίας

  2. Το σπερμοδιάγραμμα δείξει υψηλό ποσοστό μορφολογικών ανωμαλιών

  3. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένες αποτυχημένες εξωσωματικές

  4. Το ζευγάρι έχει ιστορικό αποβολών

  5. Η ποιότητα των ωαρίων είναι καλή αλλά σε προηγούμενους κύκλους εξωσωματικής δεν προέκυψαν καλής ποιότητας έμβρυα