Καταψυξη ωαριων

Θέλω να φέρω ένα παιδί στον κόσμο όταν θα νιώσω έτοιμη

Σύμφωνα με μελέτες όλο και μεγαλύτερος αριθμός γυναικών αναβάλλει την εγκυμοσύνη για αργότερα.

Η σύγχρονη γυναίκα πιστεύοντας πως έχει αρκετό χρόνο μπροστά της επιλέγει να αποκτήσει ένα παιδί ‘’μετά την ολοκληρώση των σπουδών’’, ‘’μετά την εδραίωση στην εργασία’’, ‘’μετά την εύρεση του ιδανικού συντρόφου’’, χωρίς να λαμβάνει υπόψη πως η γονιμότητα της μειώνεται δραστικά με την πάροδο των ετών και σε πολλές περιπτώσεις αυτή η καθυστέρηση συνδέεται με δυσκολίες στην απόκτηση ενός παιδιού, όταν τελικά το αποφασίσει. 

Κατάψυξη ωαρίων ή Κρυοσυντήρηση

Η κατάψυξη ωαρίων ή κρυοσυντήρηση είναι μία τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να αποθηκεύσουν τα ωάριά τους αφού τα καταψύξουν, ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι ίδιες τη χρονική στιγμή που θα γίνουν μητέρες.

Συστήνεται έως και τα 38 έτη ζωής

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνεται ως όριο ηλικίας για την κατάψυξη ωαρίων τα 38 χρόνια (συστήνεται οι γυναίκες να κάνουν κατάψυξη έως την ηλικία των 38). Αλλά δεν αποκλείονται και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Πιθανότητες επιτυχίας αναλόγως της ηλικιάς

Τα καλύτερα αναπαραγωγικά χρόνια της γυναίκας είναι από τα 18 μέχρι τα 30 έτη. Από την ηλικία αυτή και μετά η γονιμότητα της σταδιακά μειώνεται. Μετά τα 35 η μείωση αυτή είναι ακόμη ταχύτερη, ενώ μετά τα 45 η γονιμότητα μείωνεται σε τέτοιο βαθμό που τα ποσοστά φυσική σύλληψης είναι σχεδόν μηδενικά. 

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως τα ωάρια που καταψύχονται με την διαδικασία της κρυοσυντήρησης διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή, αν μια γυναίκα καταψύξει ωάρια στην ηλικία των 32 ετών και αποφασίσει να γίνει μητέρα στην ηλικία των 40 ετών, τα ωάρια που θα χρησιμοποιηθούν ποιοτικά θα είναι όπως μιας γυναίκας 32 ετών και όχι 40. Με αυτό τον τρόπο τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνονται σημαντικά.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 6.000.000 μωρά έχουν γεννηθεί από κατεψυγμένα ωάρια σε όλη την Ευρώπη

Από όλα τα κατεψυγμένα ωάρια, περίπου το 90-95% θα επιβιώσει την διαδικασία της απόψυξης. Όταν αυτά τα ωάρια γονιμοποιούνται, τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με εκείνα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, χρησιμοποιώντας φρέσκα ωάρια: 36-65% ποσοστό εγκυμοσύνης, ανάλογα με διάφορες μελέτες.

Όπως και με την εξωσωματική γονιμοποίηση, τα ποσοστά επιτυχίας είναι καθαρά συνδεδεμένα με την ηλικία της μητέρας τη στιγμή της κατάψυξης: όσο νεότερη η γυναίκα, τόσο υψηλότερο το ποσοστό εγκυμοσύνης.

ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νίκος Γεωργογιάννης 

χρησιμοποιούμε την μέθοδο της υαλοποίησης (Vitrification). 

Πρόκειται για μια ασφαλή μέθοδο κρυοσυντήρησης με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα απόψυξης και πολύ υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης. Κατά την υαλοποίηση τα ωάρια/έμβρυα εκτίθενται σε μικρό όγκο κρυοπροστατευτικού υγρού, το οποίο τα προστατεύει από το stress που προκαλείται λόγω της ταχύτατης πτώσης της θερμοκρασίας έως τους -196°C. Κατόπιν, τα ωάρια/έμβρυα φυλάσσονται σε δοχεία υγρού αζώτου όπου μπορούν να παραμείνουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν σε ένα μελλοντικό κύκλο.

ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νίκος Γεωργογιάννης 

χρησιμοποιούμε την μέθοδο της υαλοποίησης (Vitrification). 

Πρόκειται για μια ασφαλή μέθοδο κρυοσυντήρησης με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα απόψυξης και πολύ υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης. Κατά την υαλοποίηση τα ωάρια/έμβρυα εκτίθενται σε μικρό όγκο κρυοπροστατευτικού υγρού, το οποίο τα προστατεύει από το stress που προκαλείται λόγω της ταχύτατης πτώσης της θερμοκρασίας έως τους -196°C. Κατόπιν, τα ωάρια/έμβρυα φυλάσσονται σε δοχεία υγρού αζώτου όπου μπορούν να παραμείνουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν σε ένα μελλοντικό κύκλο.

ΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νίκος Γεωργογιάννης 

χρησιμοποιούμε την μέθοδο της υαλοποίησης (Vitrification). 

Πρόκειται για μια ασφαλή μέθοδο κρυοσυντήρησης με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα απόψυξης και πολύ υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης. Κατά την υαλοποίηση τα ωάρια/έμβρυα εκτίθενται σε μικρό όγκο κρυοπροστατευτικού υγρού, το οποίο τα προστατεύει από το stress που προκαλείται λόγω της ταχύτατης πτώσης της θερμοκρασίας έως τους -196°C. Κατόπιν, τα ωάρια/έμβρυα φυλάσσονται σε δοχεία υγρού αζώτου όπου μπορούν να παραμείνουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν σε ένα μελλοντικό κύκλο.

Ποια η διαδικασία κατάψυξης ωαρίων;

Για να γίνει η κατάψυξη ωαρίων, η γυναίκα υποβάλλεται στην ίδια διαδικασία διέγερσης των ωοθηκών με τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων, όπως σε μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα για αυτό -τα λεγόμενα βραχύ και μακρύ πρωτόκολλα- ανάλογα με την ωοθηκική λειτουργία και το πόσο επείγουσα είναι η διαδικασία (π.χ. όταν η κατάψυξη ωαρίων γίνεται πριν από τη θεραπεία του καρκίνου).

Αρχικά, χορηγείται ένα φάρμακο για την αναστολή των φυσικών ορμονών της γυναίκας, μερικές φορές σε συνδυασμό με αντισυλληπτικά χάπια. Στη συνέχεια, ακολουθείται μια ορμονική θεραπεία σε ενέσιμη μορφή -οι ενέσεις συνήθως τις κάνει η ίδια η γυναίκα- για 10 έως 14 ημέρες μέχρι να ωριμάσουν τα ωάρια.

Όταν τα ωάρια είναι ώριμα, αναρροφούνται με μια βελόνα διαμέσου του κόλπου, με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η διαδικασία γίνεται συνήθως κάτω από ήπια αναισθησία (“μέθη”).

Τα αυγά καταψύχονται αμέσως, στα περισσότερα κέντρα με τη μέθοδο της υαλοποίησης. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν πραγματοποιείται γονιμοποίηση των ωάριων από το σπέρμα.

Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας τα ωάρια καταψύχονται με τη μέθοδο της ταχείας κατάψυξης (vitrification) και αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο στους -196°C.

Όταν η γυναίκα θα είναι έτοιμη να μείνει έγκυος, τότε τα ωάριά της θα αποψυχθούν και θα ακολουθηθούν τα υπόλοιπα βήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, δηλαδή θα γονιμοποιηθούν και θα ακολουθήσει η εμβρυομεταφορά ορισμένου αριθμού εμβρύων στη μήτρα.

Νικόλαος Γεωργογιάννης

Μαιευτήρας Γυναικολόγος – Ιατρός Αναπαραγωγής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τόπος γέννησης : Πειραιάς.
Τόπος καταγωγής: Μάνη Λακωνίας.
Τόπος κατοικίας: Πειραιάς.
Διεύθυνση Ιατρείου: Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς, 18535, Πειραιάς
Τηλέφωνο ιατρείου : 2104190301
Κινητό τηλέφωνο :  6932560070
E-mail : ngeorgog@yahoo.gr

Νικόλαος Γεωργογιάννης

Μαιευτήρας Γυναικολόγος – Ιατρός Αναπαραγωγής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τόπος γέννησης : Πειραιάς.
Τόπος καταγωγής: Μάνη Λακωνίας.
Τόπος κατοικίας: Πειραιάς.
Διεύθυνση Ιατρείου: Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς, 18535, Πειραιάς
Τηλέφωνο ιατρείου : 2104190301
Κινητό τηλέφωνο : 6932560070
E-mail : ngeorgog@yahoo.gr

Αν ενδιαφέρεστε να προγραμματίσετε μια συνάντηση με τον κύριο Γεωργογιάννη παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.

Αφήστε μας το Όνομα, Επώνυμο, το Tηλέφωνο και το Email σας.

Εκπόσωπος από την ομάδα του κυρίου Γεωργογιάννη θα επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

GDPR

14 + 9 =