Κινδυνοι-στην-εγκυμοσύνη- Γυναικολόγος- Μαιευτήρας -Νικόλαος -Γεωργογιάννης- Πειραιάς- Αθήνα-Αττική Εξωσωματική

Βιοψία όρχεος

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια, που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας, να επιτύχουν εγκυμοσύνη. Ένα από τα προβλήματα που αφορούν στην ανδρική υπογονιμότητα αποτελεί η αζωοσπερμία, η οποία ανάλογα με την φύση του προβλήματος διαχωρίζεται σε δυο κατηγορίες, την αποφρακτική και την μη-αποφρακτική αζωοσπερμία.

Η βιοψία όρχεως χρησιμοποιείται για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν σοβαρές περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας όπως η αζωοσπερμία.

Κατά την συμβατική βιοψία (TESE), πραγματοποιείται επεμβατική ανάκτηση ορχικού ιστού. Η παραλλαγή της, πρόκειται για μικροχειρουργική επέμβαση (microTESE) και πραγματοποιείται με την βοήθεια ενός μικροσκοπίου.

Αποτελεί την πιο διαδεδομένη χρησιμοποιημένη τεχνική , καθώς προσφέρει μεγαλύτερες πιθανότητες ανάκτησης σπερματοζωαρίων, και μικρότερες πιθανότητες επιπλοκής (πχ τραυματισμού ορχικών αρτηριών). Επιπλέον αποσπάται μικρότερη ποσότητα ιστού και το δείγμα που στέλνεται στο εργαστήριο για τον εντοπισμό των σπερματοζωαρίων έχει λιγότερη ποσότητα αίματος.

Η βιοψία συστήνεται σε περιπτώσεις εκ γενετής ή επίκτητης αποφρακτικής αζωοσπερμίας ή μη-αποφρακτικής αζωοσπερμίας με εξαίρεση τον υπογοναδισμό.

Σε κάποιες περιπτώσεις ο λόγος που πραγματοποιείται η βιοψία είναι η συντήρηση της γονιμότητας και αποφυγή αλλοιώσεων στην ποιότητα του γενετικού υλικού (πχ από έκθεση σε χημειοθεραπεία, ακτινοβολία/ραδιενέργεια, λήψη φαρμάκων κ.α) .

Αν ο λόγος είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση τότε υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές.

Συνήθως επιλέγεται η πραγματοποίηση της βιοψίας πριν την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής για τη διέγερση των ωοθηκών στην γυναίκα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη σπερματοζωαρίων. Εναλλακτικά, πραγματοποιείται η βιοψία και η ωοληψία την ίδια μέρα ώστε να χρησιμοποιηθούν φρέσκα σπερματοζωάρια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό να χρειαστούν παραπάνω από μια βιοψίες προκειμένου να είναι επιτυχής η ανεύρεση σπερματοζωαρίων, καθώς ένα μέρος ιστού μπορεί να μην αντιπροσωπεύει πλήρως την εικόνα όλου του ιστού.

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση έτσι και στη βιοψία όρχεως η επιτυχία, καθώς και τυχόν μετεχειρουργικές επιπλοκές, εξαρτώνται από τη δεξιότητα και την εμπειρία του χειρουργού. Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και συνήθως περιορίζονται σε προσωρινό πόνο, μόλυνση , μικρό αιμάτωμα ή οίδημα. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης βιοψίας στον ίδιο όρχι, προηγείται ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για να επέλθει πλήρης επούλωση της τραυματισμένης περιοχής. Φυσικά πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση και κατά συνέπεια η επιλογή αυτής της τεχνικής θα πρέπει να αποφασίζεται όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει το ζευγάρι εξατομικευμένα και με ειλικρίνεια τόσο για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής, καθώς και για τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας.

Έπειτα από την πραγματοποίηση της βιοψίας, στις περιπτώσεις που ο αριθμός και η ποιότητα των σπερματοζωαρίων είναι ικανοποιητικός, θα πρέπει να ακολουθεί κρυοσυντήρηση, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές επιπρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις.